Hamnsundsambandet

 

  Startside Et viktig prosjekt Status og planer Vedtekter/ aksjonærer Styret og daglig leder Historikk Oppslag i media   

Hamnsundsambandet:

Sambandet mellom Hamnsund i Haram kommune og Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune.

Kjell Sandli 15.10. 2018: Miljøregnskap Hamnsundsambandet

Siste oppslag i media: Leder i Nordre 31. mai 2018:

"Sjøvegen og sviket"

Dokumentene i kommuedelplanen finner du på denne siden::

 

                                   

 

 

 
  Total lengde (km) Tunell total lengde (km) Tunell undersjøisk (km)
1A: Kverve - Store Kalvøy - Hamnsund

12,1

8,1

2,8

1B: Kverve - Hamnsund

9,4

8,4

4,8

 

 

Fra vedtektene i selskapet stiftet 15. oktober 2008, kan vi lese:          

§ 3 

"Selskapet sitt formål er å planlegg, bygge og drifte veg, bru og tunellanlegg mellom Haram, Ålesund og Giske, samt 

tilhøyrande verksemd. Verksemda kan og være deltakar i andre selskap med liknande formål".

Selskapet er etablert ut fra et sterkt ønske fra lokalt  næringsliv om bedre kommunikasjoner til flyplass og regionsenter,

samt at de tre kommunene ser et stadig økende behov for en større bo- og arbeidsmarkedsregion i området.

 

 

Et samarbeidsprosjekt mellom lokalt næringsliv og kommunene.

Hamnsundsambandet AS er et interkommunalt aksjeselskap, med deltakelse fra lokalt næringsliv i de tre kommunene.

Giske   Haram    Ålesund

  Tilbake til: Topp

 

     

Sist oppdatert: 15.10. 2018